قطعات مورد نیاز در این پروژه :

  1. برد توسعه ESP32

  2. ماژول ساعت فوق دقیق DS3231 با رابط I2C

  3. نرم افزار Arduino IDE

  4. بردبرد و سیم های اتصال

ادامه مطلب