مهندس شبکه های کامپیوتری 

 تکنسین الکترونیک 

 تعمیرات مانیتور ، چاپگر ، پاور ، مادربرد ، UPS و ....